Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en prioriterad fråga för Statens inköpscentral och hanteras därmed som ett fokusområde. Det innebär att frågan får en särskild belysning under de tre faserna förstudier, upphandling och förvaltning.

Målsättningen är att bästa möjliga villkor skapas avseende informationssäkerhet vid myndigheternas anskaffning av varor och tjänster. Särskilt ska förvaltningsgemensamma standarder, innovationer och teknikneutrala lösningar beaktas.

Genom en ändamålsenlig kravställning i ramavtalsupphandlingar och ett gott stöd för användningen av dessa vid avrop kommer förbättrade förutsättningar skapas för de avropande organisationerna, att hantera sin information på ett säkert sätt. Användare av de gemensamma ramavtalen ska medvetandegöras och uppmärksammas på möjligheterna att ställa krav gällande informationssäkerhet.

Vid frågor om vårt arbete med informationssäkerhet, var vänlig kontakta InfoSäk

Senast ändrad: 2022-12-21