Till innehåll på sidan

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en prioriterad fråga på Statens inköpscentral och hanteras därmed som ett fokusområde. Det innebär att frågan får en särskild belysning under de tre faserna förstudier, upphandling och förvaltning. Fokusområdets målsättningen är att säkerställa att vid anskaffning av produkter och tjänster ska dessa kunna användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluta vissa användare.

Vid frågor om vårt arbete med tillgänglighet, var vänlig kontakta Renée Skiver.

Senast ändrad: 2023-11-28