Möbler och inredning

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: september 2019

Diarienummer: 23.3-8004-18

Nuvarande ramavtal avseende Möbler och inredning löper till och med den 16 september 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2018 Klar
Framtagning av underlag Mars 2019 Pågående
Annonsering Mars 2019 Planerad
Utvärdering Juni 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Augusti 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2019 Planerad