Möbler och inredning

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: september 2019

Diarienummer: 23.3-8004-18

Nuvarande ramavtal avseende Möbler och inredning löpte till och med den 15 september 2019. Kammarkollegiet har nu tecknat ramavtal med 45 leverantörer fördelade inom följande 11 delområden: Möten och paus, Textil inredning för fönstermiljö, Arkiv och magasin, Förvaring i plåt, Utemöbler, Arbetsplatsarmaturer, Inredningsarmaturer, Skrivtavlor och AV-inredning, Lager och verkstadsmiljö, Textila mattor samt Arbetsstolar.

Delområde Arbetsplats och förvaring är överprövat och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Vi väntar fortfarande på dom.

För mer info se ramavtalssidan.