Till innehåll på sidan

Möbler och inredning

Nuvarande ramavtal löpte till och med den 15 september 2023.

Upphandling

Diarienummer: 23.3- 5834-2022

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förberedelser Februari 2023 Klar
Annonsering Juni 2023 Klar
Utvärdering Augusti 2023 Klar
Tilldelning Oktober 2023 Överprövad

Statens inköpscentral har genomfört förstudien Möbler och inredning för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen påbörjades under juli 2022 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

För närvarande finns endast delområde Armaturer, Möten och paus samt Textila mattor inom Möbler och inredning. Upphandling inom området pågår. 

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-06-18