Till innehåll på sidan

Möbler och inredning

Fas: Upphandling

Startdatum: juli 2022

Slutdatum: oktober 2023

Diarienummer: 23.3- 5834-2022

Nuvarande ramavtal avseende Möbler och inredning löper till och med den 15 september 2023.

Statens inköpscentral har genomfört förstudien Möbler och inredning för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen påbörjas under juli 2022 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta William Friberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Extern remiss av delar av upphandlingsdokumenten

En extern remiss av delar av upphandlingsdokumenten genomfördes 2022-12-05 t.o.m. 2023-01-13. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Februari 2023 Klar
Annonsering Juni 2023 Klar
Utvärdering Augusti 2023 Klar
Tilldelningsbeslut Oktober 2023 Överprövad
Senast ändrad: 2023-10-17