Presentkort

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2022

Slutdatum: maj 2023

Diarienummer: 23.3-7920-2022

Nuvarande ramavtal avseende presentkort har löpt ut.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen planeras genomföras enligt tidsplanen nedan.

Välkommen att kontakta Elinor Jurold Borell, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Januari 2023 Klar
Annonsering Mars 2023 Klar
Utvärdering April 2023 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2023 Överprövad
Senast ändrad: 2023-05-22