Resebyråtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2019

Slutdatum: maj 2020

Diarienummer: 23.3-07347-19

Nuvarande ramavtal avseende resebyråtjänster löper till och med den 30 april 2020. Ramavtalet omfattar ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande statens tjänsteresor i Sverige och utomlands. 

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Juni 2019 Klar
Framtagning av underlag December 2019 Pågående
Annonsering Januari 2020 Planerad
Utvärdering Mars 2020 Planerad
Tilldelningsbeslut April 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Maj 2020 Planerad