Till innehåll på sidan

Resebyråtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2023

Slutdatum: april 2024

Diarienummer: 23.3- 9790-2023

Nuvarande avtal löper ut 2024-04-30.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen planeras genomföras enligt tidplanen nedan.

Välkommen att kontakta Niklas Björns, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag November 2023 Pågående
Annonsering November 2023 Planerad
Utvärdering Mars 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2024 Planerad
Senast ändrad: 2022-11-18