Resebyråtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2019

Slutdatum: maj 2020

Diarienummer: 23.3-07347-19

Aktuell status

Nuvarande ramavtal avseende resebyråtjänster löper till och med den 30 april 2020.

Tilldelningsbeslut i upphandlingen av resebyråtjänster dnr 23.3-07347-2019 har fattats, avtalsspärren löpte ut 6 april 2020 och ingen överprövning inkom. Nu pågår avtalstecknande av de nya ramavtal som kommer att gälla från 1 maj 2020.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Juni 2019 Klar
Framtagning av underlag December 2019 Klar
Annonsering Januari 2020 Klar
Utvärdering Mars 2020 Klar
Tilldelningsbeslut April 2020 Klar
Planerad start för nya avtal Maj 2020 Planerad