Till innehåll på sidan

Bemanningstjänster

Nuvarande ramavtal löper till och med den 2 april 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: April 2025
Diarienummer: 23.3-14537-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie November 2023 Klar
Förberedelser Augusti 2024 Pågående
Annonsering Augusti 2024 Planerad
Utvärdering November 2024 Planerad
Tilldelning November 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen påbörjades under december 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

Nuvarande ramavtalsområde avser inhyrning av enstaka eller flera personer (konsulter).

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-03-26