Till innehåll på sidan

Bemanningstjänster

Nuvarande ramavtal löper till och med den 2 april 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: April 2025
Diarienummer: 23.3-14537-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie November 2023 Klar
Förberedelser Augusti 2024 Pågående
Annonsering Oktober 2024 Planerad
Utvärdering November 2024 Planerad
Tilldelning November 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen påbörjades under december 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

Extern remiss

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för bemanningstjänster inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande dokument:

  • Information om extern remiss Bemanningstjänster
  • Bilaga Utkast på upphandlingsdokument Bemanningstjänster
  • Begäran om sekretess i extern remiss 

För mer information om den externa remissen, vänligen läs bilaga ”Information om extern remiss Bemanningstjänster”. 

Dokumenten hittar du nedan.

Synpunkter bifogas via e-post till Elinor Jurold Borell, ansvarig projektledare. Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2024-08-22.

Vänligen notera att Kammarkollegiet inte kommer att besvara eventuella frågor om den externa remissen för bemanningstjänster som inkommer under veckorna 27-31.

Nuvarande ramavtalsområde avser inhyrning av enstaka eller flera personer (konsulter).

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-07-05