Till innehåll på sidan

Glasögon

Nuvarande ramavtal löper ut den 2 april 2027.

Planerad

Förstudie beräknad start: Maj 2025
Upphandling beräknad start: Januari 2026

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2025.

Nuvarande ramavtalsområd glasögon omfattar: Bildskärmsglasögon, Receptslipade skyddsglasögon samt Synundersökningar. Ramavtalet omfattar även extra glasögon till de avropsberättigade myndigheter som har som krav att följa Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS) avseende regler för sjöfart.

Senast ändrad: 2024-03-25