Till innehåll på sidan

Hygien- och städprodukter

Nuvarande ramavtal avseende Hygien- och städprodukter löper till och med 9 juni 2024 med möjlighet till förlängning till och med 31 oktober 2025 och ramavtal avseende Personlig skyddsutrustning löper ut 9 juni 2024.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Juni 2024
Diarienummer: 23.3- 10266-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Juli 2023 Klar
Förberedelser Februari 2024 Klar
Annonsering April 2024 Pågående
Utvärdering April 2024 Planerad
Tilldelning Maj 2024 Planerad

Kammarkollegiet har genomfört förstudien Hygien- och städprodukter för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Upphandlingen av Hygien- och städprodukter omfattar varugrupperna Hygien och Torkpapper, Personlig Hygien, Personlig skyddsutrustning, Påsar och Säckar, Rengöringsmedel, Servering, Städredskap och Tillbehör. 

Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan. Upphandlingen påbörjas under september 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan. 


 

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2024-01-15 t.o.m. 2024-01-29. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Nuvarande ramavtal omfattar hygien- och städprodukter inom dessa sex varugrupper: Hygien och Torkpapper, Personlig Hygien, Påsar och Säckar, Rengöringsmedel, Servering, Städredskap och Tillbehör.

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-04-03