Till innehåll på sidan

Litteratur

Nuvarande ramavtal löper till och med den 7 april 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: April 2025
Diarienummer: 23.3-13045-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Oktober 2023 Klar
Förberedelser April 2024 Klar
Annonsering Maj 2024 Klar
Utvärdering September 2024 Pågående
Tilldelning September 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i Litteratur för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen påbörjades under november 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.


E-litteratur

E-litteratur (dnr 23.3-2885-2024) planeras att annonseras i slutet av maj med sista anbudsdag i juli 2024.

Tidplanen i övrigt är densamma som för tryckt litteratur.


Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2024-03-26 till och med 2024-04-10. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Nuvarande ramavtal omfattar varu- och tjänsteområden såsom leverans av tryckta böcker i pappersformat avseende svensk, utländsk och juridisk litteratur.

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-05-31