Till innehåll på sidan

Tågresor

Nuvarande ramavtal löper ut den 3 april 2026.

Planerad

Förstudie beräknad start: September 2024
Upphandling beräknad start: Februari 2025

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2024/2025.

Nuvarande ramavtalsområde omfattar inrikes tågsträckor, inklusive eventuella säsongståg samt periodkort/pendlarkort.

Senast ändrad: 2024-03-26