Till innehåll på sidan

Bemanningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2023

Slutdatum: februari 2025

Diarienummer: 23.3-14537-2023

Nuvarande ramavtal avseende bemanningstjänster löper till och med den 2 april 2025.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten. Upphandlingen påbörjades under december 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta Elinor Jurold Borell, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Augusti 2024 Pågående
Annonsering Augusti 2024 Planerad
Utvärdering/klassificering November 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut November 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2025 Planerad
Senast ändrad: 2024-01-04