Bemanningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-4749-20

Nuvarande ramavtal avseende Bemanningstjänster löper till och med den 2 april 2021.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Bemanningstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie April 2020 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2020 Klar
Annonsering November 2020 Klar
Utvärdering Januari 2021 Pågående
Tilldelningsbeslut Februari 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-01-12