Brandskydd

Fas: Upphandling

Startdatum: februari 2020

Slutdatum: september 2020

Diarienummer: 23.3-7490-19

Dom meddelad i upphandlingen Brandskydd
 
Förvaltningsrätten i Stockholm har den 10 juni 2020 meddelat dom i mål nr 4812-20 som innebär att begäran om överprövning av avbrytandebeslutet gällande upphandlingen Brandskydd avslås. Förvaltningsrätten anser således att har funnits sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen.

Domen kan överklagas senast 1 juli.

Kammarkollegiet förbereder för närvarande en ny annonsering. Annonseringen är planerad till Augusti 2020.