Brandskydd

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2019

Slutdatum: oktober 2019

Diarienummer: 23.3-7490-19

Området är för närvarande avtalslöst.

Kammarkollegiet annonserade en upphandling i Mars 2019. På grund av för få kvalificerade anbud valde Kammarkollegiet att avbryta upphandlingen i Juni 2019 med hänvisning till bristande konkurrens.

Upphandlingen har nu annonserats. För mer information, se annonserade upphandlingar.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Annonsering Oktober 2019 Pågående
Utvärdering Oktober 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Oktober 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal November 2019 Planerad