Brandskydd

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2019

Slutdatum: oktober 2019

Diarienummer: 23.3-7490-19

Området är för närvarande avtalslöst.

Kammarkollegiet annonserade en upphandling i Mars 2019. På grund av för få kvalificerade anbud valde Kammarkollegiet att avbryta upphandlingen i Juni 2019 med hänvisning till bristande konkurrens.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Annonsering Oktober 2019 Klar
Utvärdering Oktober 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2020 Planerad