Till innehåll på sidan

Brandskydd

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2023

Slutdatum: november 2024

Diarienummer: 23.3- 10176-2023

Nuvarande ramavtal avseende Brandskydd löper till och med den 7 februari 2025. Kammarkollegiet har genomfört förstudien Brandskydd för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Mer information går att läsa i förstudierapporten. Upphandlingen påbörjas under augusti 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan. 

Välkommen att kontakta Shakib Taaha, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Juni 2023 Klar
Framtagning av underlag Februari 2024 Pågående
Extern remiss Mars 2024 Planerad
Annonsering Augusti 2024 Planerad
Utvärdering/kvalificering September 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut November 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2025 Planerad
Senast ändrad: 2023-09-13