Drivmedel

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2022

Slutdatum: september 2023

Diarienummer: 23.3- 5832-2022

Nuvarande ramavtal avseende Drivmedel löper till och med 2023-09-15.

Förstudien färdigställdes i juni 2022 och beslut fattades om att inleda en ny upphandling av drivmedel. Arbetet med upphandlingen har avslutats och den blev inte överprövad så ramavtal har tecknats med följande leverantörer:

  • Circle K Sverige AB, rangordnad nr 1
  • OK-Q8 AB, rangordnad nr 2
  • Preem Aktiebolag, rangordnad nr 3

De nya ramavtalen kommer att vara på plats den 16 september 2023. 

Senast ändrad: 2023-04-24