Drivmedel

Fas: Upphandling

Startdatum: januari 2019

Slutdatum: september 2019

Diarienummer: 23.3-292-19

Nuvarande ramavtal avseende drivmedel löper till och med den 15 september 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Drivmedel för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2019-03-06 t.o.m. 2019-03-13. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas

Beräknat klart

Status

Förstudie

Decemeber 2018

Klart

Framtagning av underlag

Mars 2019

Klart

Extern remiss

Mars 2019

Klart

Annonsering

Maj 2019

Klart

Utvärdering

Maj 2019

Klart

Tilldelningsbeslut

Juni 2019

Klart

Planerad start för nya avtal

September 2019

Planerad