Flygresor utrikes

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2019

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-8042-19

Nuvarande ramavtal avseende Utrikes flyg löper till och med den 30 september 2020.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Utrikes flyg för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2020-01-28 t.o.m. 2020-02-10. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2019 Klar
Framtagning av underlag Maj 2020 Pågående
Annonsering Januari 2021 Planerad
Utvärdering Februari 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad