Flygresor utrikes

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2019

Slutdatum: februari 2021

Diarienummer: 23.3-8042-19

Nuvarande ramavtal avseende Utrikes flyg löper till och med den 30 september 2020.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Utrikes flyg för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2020-01-28 t.o.m. 2020-02-10. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2019 Klar
Framtagning av underlag Januari 2020 Pågående
Annonsering Oktober 2020 Planerad
Utvärdering December 2020 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2021 Planerad