Flyttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2020

Slutdatum: april 2022

Diarienummer: 23.3-10523-20

Nuvarande ramavtal avseende flyttjänster är maxförlängt och löper till och med den 9 april 2022.

Status Flyttjänster

Inom kort kommer tecknandet av ramavtal påbörjas med 22 leverantörer i upphandlingen Flyttjänster eftersom ingen ansökan om överprövning av tilldelningsbeslutet inkom under avtalsspärren. Ramavtalen träder i kraft när befintliga ramavtal har löpt ut den 2022-04-10.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2020 Klar
Framtagning av underlag Mars 2021 Klar
Annonsering Juni 2021 Klar
Utvärdering Oktober 2021 Klar
Tilldelningsbeslut Oktober 2021 Klar
Planerad start för nya avtal April 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-10-19