Flyttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2020

Slutdatum: april 2022

Diarienummer: 23.3-10523-20

Nuvarande ramavtal avseende flyttjänster löper till och med den 9 april 2021 med maximal förlängningsoption till och med den 9 april 2022.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie avseende flyttjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området. Förstudien färdigställdes i september 2020 och beslut har därefter fattats om att inleda en ny upphandling av flyttjänster. Arbete med upphandlingen har påbörjats och planeras genomföras enligt tidsplanen nedan.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2020 Klar
Framtagning av underlag Mars 2021 Pågående
Annonsering April 2021 Planerad
Utvärdering Augusti 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Augusti 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2022 Planerad
Senast ändrad: 2020-10-07