Flyttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2020

Slutdatum: april 2022

Diarienummer: 23.3-10523-20

Nuvarande ramavtal avseende flyttjänster är maxförlängt och löper till och med den 9 april 2022.

Statens inköpscentral genomförde under år 2020 en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling av flyttjänster. Förstudien färdigställdes i september 2020 och beslut fattades därefter om att inleda en ny upphandling. En extern remiss av delar av upphandlingsdokumenten genomfördes i februari 2021.

Upphandling av flyttjänster annonserades i upphandlingsverktyget Tendsign i början av maj, sista anbudsdag är 2021-06-11.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2020 Klar
Framtagning av underlag Mars 2021 Klar
Annonsering Juni 2021 Klar
Utvärdering Oktober 2021 Pågående
Tilldelningsbeslut November 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-06-14