Fordonsförhyrning

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-3680-20

De befintliga ramavtalen för korttidsförhyrning och långtidsförhyrning löper till och med 2021-04-07.

För frågor och synpunkter rörande upphandlingen vänligen kontakta ansvarig upphandlare William Friberg.

Upphandlingen påbörjades under april 2020 och planeras genomföras enligt tidsplanen nedan.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart

Status

Förstudie April 2020

Klart

Extern remiss September 2020

Planerad

Framtagning av underlag November 2020

Pågående

Annonsering November 2020

Planerad

Utvärdering Februari 2021

Planerad

Tilldelningsbeslut Februari 2021

Planerad

Planerad start för nya avtal April 2021

Planerad