Fordonsförhyrning

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-3680-20

De befintliga ramavtalen för korttidsförhyrning och långtidsförhyrning löper till och med 2021-04-07.

För frågor och synpunkter rörande upphandlingen vänligen kontakta ansvarig upphandlare William Friberg.

Upphandlingen påbörjades under april 2020 och planeras genomföras enligt tidsplanen nedan.

Upphandling av Fordonsförhyrning har annonserats i TendSign. Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2021-01-21 23:59.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2020-09-11 t.o.m. 2020-09-23. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart

Status

Förstudie April 2020

Klart

Extern remiss September 2020

Klart

Framtagning av underlag November 2020

Klart

Annonsering November 2020

Pågående

Utvärdering Februari 2021

Planerad

Tilldelningsbeslut Februari 2021

Planerad

Planerad start för nya avtal April 2021

Planerad

Senast ändrad: 2021-01-12