Företagshälsa

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2019

Slutdatum: januari 2020

Diarienummer: 23.3-2523-19

Nuvarande ramavtal avseende företagshälsovård löper till och med den 31 december 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Företagshälsa för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2019 Klar
Framtagning av underlag Juni 2019 Klar
Annonsering Augusti 2019 Klar
Utvärdering Oktober 2019 Klar
Tilldelningsbeslut November 2019 Klar
Planerad start för nya avtal Januari 2020 Planerad