Till innehåll på sidan

Företagshälsa

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2023

Slutdatum: januari 2024

Diarienummer: 23.3- 3053-2023

Nuvarande ramavtal avseende Företagshälsa löper till och med den 31 december 2023. Kammarkollegiet har genomfört förstudien Företagshälsa 2022 för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Mer information går att läsa i förstudierapporten. Upphandlingen påbörjas under mars 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan. 

Välkommen att kontakta Johan Aksberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2023 Klar
Framtagning av underlag Augusti 2023 Klar
Annonsering Augusti 2023 Klar
Utvärdering Oktober 2023 Klar
Tilldelningsbeslut November 2023 Pågående
Planerad start för nya avtal Januari 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-11-10