Till innehåll på sidan

IT-drift

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2023

Slutdatum: april 2024

Diarienummer: 23.3-5890-2023

Nuvarande ramavtal avseende IT-drift löper till och med den 13 november 2024. Statens inköpscentral har genomfört förstudien IT-drift för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten

Upphandlingen påbörjas under maj 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta Johan Aksberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2023 Klar
Framtagning av underlag September 2023 Klar
Insamling av bekräftelser September 2023 Klar
Annonsering - Förhandlat förfarande Oktober 2023 Klar
Utvärdering Mars 2024 Pågående
Tilldelningsbeslut April 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal November 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-09-06