Kaffe- och vattenautomater

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2018

Slutdatum: februari 2019

Diarienummer: 23.3-2401-18

Aktuell status

Efter tilldelningsbeslutet den 30:e januari 2019 i upphandlingen av Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster har en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Målet kommuniceras fortfarande varför det är svårt att ge en tydlig tidsram för när förvaltningsrätten kan tänkas meddela dom. Det kommer publiceras en nyhet på avropa.se så snart besked i ärendet inkommer.

Nuvarande ramavtal avseende kaffeautomater löpte till och med den 16 februari 2019. Ramavtalet för vattenautomater löpte till och med 1 september 2018.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2017 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2018 Klar
Annonsering Oktober 2018 Klar
Utvärdering Januari 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Februari 2019 Överprövad