Kaffe- och vattenautomater

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2022

Slutdatum: maj 2023

Diarienummer: 23.3-2361-2022

Nuvarande ramavtal avseende Kaffe- och vattenautomater med tillhörande tjänster löpte till och med 22 april 2023.

Aktuell status

Kammarkollegiet har beslutat att avbryta upphandlingen avseende Kaffe- och vattenautomater. Skälet till avbrytandet är att inga giltiga anbud inkommit för anbudsområde 1, Kaffeautomater och anbudsområde 3, Kaffe- och vattenautomater. För anbudsområde 2, Vattenautomater föreligger bristande konkurrens då enbart ett anbud är giltigt.

Vi vet att ni som avropar fortsatt har ett behov av produkterna (varorna/tjänsterna) på det här ramavtalet och vi har därför för avsikt att så snart som möjligt göra om upphandlingen.

Hela beslutet, inklusive skäl till beslutet, finner ni här.

Välkommen att kontakta Birgitta Engström, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Januari 2022 Klar
Framtagning av underlag November 2022 Klar
Annonsering - Öppet förfarande April 2023 Klar
Utvärdering Maj 2023 Klar
Avbrytandebeslut Maj 2023 Klar
Senast ändrad: 2023-03-21