Kaffe- och vattenautomater

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2022

Slutdatum: april 2023

Diarienummer: 23.3-2361-22

Nuvarande ramavtal avseende Kaffe- och vattenautomater med tillhörande tjänster löper till och med 22 april 2023. Statens inköpscentral har genomfört förstudien Kaffe- och vattenautomater för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Upphandlingen påbörjas under mars 2022 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta Birgitta Engström, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Januari 2022 Klar
Framtagning av underlag September 2022 Pågående
Annonsering - Öppet förfarande Oktober 2022 Planerad
Utvärdering November 2022 Planerad
Tilldelningsbeslut December 2022 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2023 Planerad
Senast ändrad: 2022-05-12