Kaffe- och vattenautomater

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2018

Slutdatum: februari 2019

Diarienummer: 23.3-2401-18

Nuvarande ramavtal avseende kaffeautomater löper till och med den 16 februari 2019. Ramavtalet för vattenautomater löper till och med 1 september 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Kaffe- och vattenautomater 2017 för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Vattenautomater kommer att följa samma tidplan som kaffeautomater vilket innebär att det kommer att bli avtalslöst till dess att nya ramavtal beräknas vara tecknade. Om behov av vattenautomater finns så bör ni planera ert avrop snarast möjligt för att kunna teckna kontrakt senast 1 september 2018.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2017 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2018 Klar
Annonsering Oktober 2018 Klar
Utvärdering Januari 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Februari 2019 Pågående
Planerad start för nya avtal Februari 2019 Planerad