Till innehåll på sidan

Kaffe- och vattenautomater

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2023

Slutdatum: januari 2024

Diarienummer: 23.3-6642-2023

Föregående ramavtal avseende Kaffe- och vattenautomater med tillhörande tjänster löpte till och med 22 april 2023.

Kammarkollegiet beslutade den 29 maj 2023 att avbryta den tidigare upphandlingen avseende Kaffe- och vattenautomater. Skälet till avbrytandet var att inga giltiga anbud inkommit för anbudsområde 1, Kaffeautomater och anbudsområde 3, Kaffe- och vattenautomater. För anbudsområde 2, Vattenautomater förelåg bristande konkurrens då enbart ett anbud var giltigt. 

Eftersom det finns ett fortsatt behov av ett ramavtal för kaffe- och vattenautomater har Kammarkollegiet beslutat att en ny upphandling ska genomföras.

Upphandlingen påbörjas under juni 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta Fredrik Aglo, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Oktober 2023 Klar
Annonsering December 2023 Klar
Utvärdering Januari 2024 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2024 Överprövad
Senast ändrad: 2024-01-15