Till innehåll på sidan

Konferenser och möten

Fas: Upphandling

Startdatum: januari 2023

Slutdatum: januari 2024

Diarienummer: 23.3-56-2023, 23.3-1644-2023, 23.3-1645-2023, 23.3-1647-2023 och 23.3-1648-2023

Nuvarande ramavtal avseende konferenser och möten löper till och med den 31 december 2023.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Förstudien färdigställdes i december 2022 och beslut fattades därefter om att inleda en ny upphandling. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Arbete med upphandlingen pågår enligt tidsplanen nedan.

Välkommen att kontakta Lisa Sundberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag April 2023 Klar
Annonsering Juni 2023 Klar
Utvärdering September 2023 Klar
Tilldelningsbeslut Oktober 2023 Överprövad
Senast ändrad: 2023-11-14