Litteratur

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2020

Slutdatum: mars 2021

Diarienummer: 23.3-2454-20

Nuvarande ramavtal avseende Litteratur (tryckt litteratur) löper till och med den 28 februari 2021.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Litteratur 2019 för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Den kommande upphandlingen planeras att omfatta tryckt litteratur, dvs. inte digitala böcker (e-böcker och ljudböcker).

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2020 Klar
Framtagning av underlag November 2020 Pågående
Annonsering November 2020 Planerad
Utvärdering Januari 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Februari 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2021 Planerad