Till innehåll på sidan

Litteratur

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2023

Slutdatum: april 2025

Diarienummer: 23.3-13045-2023

Nuvarande ramavtal avseende Litteratur löper till och med den 7 april 2025. Statens inköpscentral har genomfört förstudien i Litteratur för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen påbörjas under november 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta Birgitta Österman, ansvarig projektledare vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Oktober 2023 Klar
Framtagning av underlag April 2024 Pågående
Annonsering Maj 2024 Planerad
Utvärdering September 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut September 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2025 Planerad
Senast ändrad: 2023-10-24