Litteratur

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-2454-20

Nuvarande ramavtal avseende Litteratur (tryckt litteratur) löper till och med den 28 februari 2021.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Litteratur 2019 för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Den kommande upphandlingen planeras att omfatta tryckt litteratur, dvs. inte digitala böcker (e-böcker och ljudböcker).

Extern remiss (tryckta böcker)

En extern remiss (tryckta böcker) genomfördes 2020-09-04 t.o.m. 2020-09-21. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2020 Klar
Framtagning av underlag Januari 2021 Klar
Annonsering Februari 2021 Pågående
Utvärdering Februari 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-01-15