Mobiltelefoner

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2023

Slutdatum: januari 2024

Diarienummer: 23.3- 3081-2023

Det finns idag inget befintligt statligt ramavtal inom området Mobiltelefoner. Statens inköpscentral initierade därför en förstudie där syftet var att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av eventuellt kommande upphandling inom området. Mer information går att läsa i förstudierapporten. Arbete med upphandlingen har påbörjats och planeras genomföras enligt tidsplanen nedan. 

Upphandlingen Mobiltelefoner omfattar hårdvara i form av mobiltelefoner. En mobiltelefon definieras som en handhållen enhet som kan ringa och skicka samt ta emot samtal och meddelanden på mobilnätet.

Upphandlingen kommer omfatta två avropsförfaranden: förnyad konkurrensutsättning samt en särskild fördelningsnyckel för ett antal fördefinierade modeller och tillbehör. I den förnyade konkurrensutsättningen kommer det även vara möjligt att avropa mobiltelefoner utan eget ägande.

Upphandlingen omfattar också möjlighet att avropa programvaror som har nära anknytning till hårdvaran såsom exempelvis operativsystem, enhetshantering och säkerhetslösningar. Vidare omfattar upphandlingen tillbehör till mobiltelefoner som exempelvis: minneskort, batterier, kablage och kablar, laddare, hållare och monteringstillbehör, samt tjänster som: konsulttjänster, återtag, rekonditionering och enrollment-tjänster. 

Fram till dess att ett nytt ramavtal för Mobiltelefoner finns på plats kan avrop som endast avser mobiltelefoner göras på ramavtalet Klient- och mobiltelefonlösningar.

Välkommen att kontakta Sara Lyngdorf, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2023 Klar
Framtagning av underlag September 2023 Pågående
Insamling av bekräftelser Augusti 2023 Planerad
Annonsering September 2023 Planerad
Utvärdering December 2023 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-03-30