Postförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2021

Slutdatum: juni 2023

Diarienummer: 23.3-10135-2021

Bakgrund

Statens inköpscentrals statliga ramavtal för området Paketförmedlingstjänster löpte, efter maximal förlängning, ut 2023-03-31 och befintliga statliga ramavtal för området Brevförmedlingstjänster löper ut 2023-06-30. Dessa båda ramavtalsområden har upphandlats inom ramen för samma projekt och ramavtalsområdet kallas framöver för Postförmedlingstjänster.

Från och med 2023-04-01 kan avrop göras från den del av ramavtalet som avser paketförmedlingstjänster.

Brevförmedlingstjänster går bra att planera och förbereda ett avrop för men observera att avtalet börjar att gälla tidigast den 1 juli (2023-07-01).

Vid frågor gällande upphandlingen, kontakta Elin Olsson, ansvarig projektledare.

Vid frågor gällande avrop från tecknade ramavtal, kontakta Gunilla Lannestedt, ansvarig ramavtalsförvaltare.

Senast ändrad: 2023-04-24