Programvaror och tjänster - Programvarulösningar

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2021

Slutdatum: september 2022

Diarienummer: 23.3-8027-21

I ramavtalsfamiljen Programvaror och tjänster ingår i dagsläget följande ramavtalsområden med förlängningsoptioner till och med:

  • Vård Skola Omsorg – 2023-01-01
  • Licensförsörjning – 2023-02-08
  • Programvarulösningar – 2023-02-28
  • Systemutveckling – 2023-05-31

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att nya ramavtalsupphandlingar ska genomföras. I förstudierapporten finns även rekommendationer för upphandlingen.

I enlighet med förstudiens slutsatser kommer den framtida ramavtalsfamiljen Programvaror och tjänster bestå av fem separata ramavtalsområden, Programvarulösningar, Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg.

Av kapacitetsskäl kan Statens inköpscentral inte genomföra samtliga upphandlingar samtidigt. Upphandling av ramavtalsfamiljen Programvaror och tjänster kommer därför att inledas med upphandling av Programvarulösningar, medan övriga upphandlingar inom familjen startas löpande under 2022.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2021 Klar
Framtagning av underlag Januari 2022 Pågående
Insamling av bekräftelser Januari 2022 Planerad
Annonsering Januari 2022 Planerad
Tilldelningsbeslut Augusti 2022 Planerad
Planerat tecknande av nya avtal September 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-10-14