Programvaror och tjänster - Programvarulösningar

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2021

Slutdatum: september 2022

Diarienummer: 23.3-8027-21

I ramavtalsfamiljen Programvaror och tjänster ingår i dagsläget följande ramavtalsområden med förlängningsoptioner till och med:

  • Vård Skola Omsorg – 2023-01-01
  • Licensförsörjning – 2023-02-28
  • Programvarulösningar – 2023-02-28
  • Systemutveckling – 2023-05-31

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att nya ramavtalsupphandlingar ska genomföras. I förstudierapporten finns även rekommendationer för upphandlingen.

I enlighet med förstudiens slutsatser är området Programvaror och tjänster preliminärt uppdelat i följande upphandlingar av ramavtal som Kammarkollegiet planerar att annonsera under år 2022-2023:

  • Programvarulösningar
  • Licenser och Licenstjänster
  • Informationsförsörjning
  • Systemutveckling
  • Vård Skola Omsorg

Området Programvaror och tjänster inleds med upphandling av Programvarulösningar, medan övriga preliminära upphandlingar startas löpande efter hand.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2021 Klar
Framtagning av underlag Februari 2022 Klar
Insamling av bekräftelser Januari 2022 Klar
Annonsering - Selektivt förfarande Februari 2022 Pågående
Tilldelningsbeslut Augusti 2022 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2022 Planerad
Senast ändrad: 2022-05-10