Programvaror och tjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: juli 2017

Slutdatum: april 2020

Diarienummer: 23.3-5560-17

Aktuell status

Statens inköpscentral har upphandlat fem ramavtal inom Programvaror och tjänster, som ingår i en familj som fungerar tillsammans och har gemensamma avtalsvillkor. Ramavtalens stora omfång av programvaror, molntjänster och it-konsulttjänster samt enhetliga, väl avvägda avtalsvillkor underlättar vi för myndigheter, regioner och kommuners avrop, avtalshantering och uppföljning.

De tre ramavtalen Systemutveckling, Informationsförsörjning och Vård Skola Omsorg är fokuserade på olika typer av nischade leveranser. Licensförsörjning fokuserar mestadels på bibehållande av alla sorters programvarulicenser. Slutligen omfattar Programvarulösningar alla behov som täcker fler än ett av de andra ramavtalen alternativt när behovet är utanför något av de andra ramavtalen.

Licensförsörjning, Programvarulösningar, Vård Skola Omsorg och Systemutveckling är redo för avrop.

Tilldelningsbeslut i det nya ramavtalet för Informationsförsörjning fattades den 4 oktober 2019. En ansökan om överprövning har inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. Denna webbsida uppdateras när det finns något nytt att meddela. Tills vidare är det möjligt att avropare kan nyttja något av de andra ramavtalen inom Programvaror och tjänster. Kontakta ramavtalsansvarig (står i högerspalten på webbsidorna för respektive ramavtal) vid frågor som gäller avrop och val av ramavtal.