Programvaror och tjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: juli 2017

Slutdatum: maj 2020

Diarienummer: 23.3-5560-17

Aktuell status

Statens inköpscentral har upphandlat nya ramavtal inom Programvaror och tjänster, som ingår i en familj som fungerar tillsammans och har gemensamma avtalsvillkor. Ramavtalens stora omfång av programvaror, molntjänster och it-konsulttjänster samt enhetliga, väl avvägda avtalsvillkor underlättar för myndigheter, regioner och kommuners avrop, avtalshantering och uppföljning.

Ramavtalen Systemutveckling och Vård Skola Omsorg är fokuserade på olika typer av nischade leveranser. Licensförsörjning fokuserar mestadels på bibehållande av alla sorters programvarulicenser. Slutligen omfattar Programvarulösningar alla behov som täcker fler än ett av de andra ramavtalen alternativt när behovet är utanför något av de andra ramavtalen. Licensförsörjning, Programvarulösningar, Vård Skola Omsorg och Systemutveckling är redo för avrop.

Tilldelningsbeslut i det nya ramavtalet för Informationsförsörjning överprövades och domen från förvaltningsrätten anger att upphandlingen ska göras om. Domen har vunnit laga kraft. Ramavtalen Programvarulösningar, Licensförsörjning, Systemutveckling och Vård Skola Omsorg erbjuder ett mycket brett omfång av möjligheter för avrop. Kontakta ramavtalsansvarig (står i högerspalten på webbsidorna för respektive ramavtal) vid frågor som gäller avrop och val av ramavtal.