Rekryteringstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2018

Slutdatum: april 2020

Diarienummer: 23.3-10944-18

Då det idag inte finns något befintligt statligt ramavtal inom området rekryteringstjänster initierade Statens inköpscentral under våren 2018 en förstudie på området. Syftet med förstudien har varit att klargöra hur de avropande myndigheternas behov ser ut gällande rekryteringstjänster och om det i övrigt finns förutsättningar för att upphandla ett ramavtal.

Extern remiss – Rekryteringstjänster

En extern remiss genomfördes 2019-09-16 t.o.m. 2019-09-30. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2018 Klar
Framtagning av underlag November 2019 Klar
Annonsering November 2019 Klar
Utvärdering April 2020 Pågående
Tilldelningsbeslut April 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2020 Planerad