Till innehåll på sidan

Rekryteringstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2023

Slutdatum: september 2024

Diarienummer: 23.3-11976-2023

Nuvarande ramavtal avseende rekryteringstjänster löper till och med den 22 november 2024.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten. Upphandlingen påbörjas under oktober 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta Elinor Jurold Borell, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Mars 2024 Pågående
Annonsering April 2024 Planerad
Utvärdering/klassificering Juni 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut Augusti 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal November 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-11-13