Rekryteringstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2018

Slutdatum: mars 2020

Diarienummer: 23.3-10944-18

Då det idag inte finns något befintligt statligt ramavtal inom området rekryteringstjänster initierade Statens inköpscentral under våren 2018 en förstudie på området. Syftet med förstudien har varit att klargöra hur de avropande myndigheternas behov ser ut gällande rekryteringstjänster och om det i övrigt finns förutsättningar för att upphandla ett ramavtal.

Beslut om att genomföra en upphandling av statligt ramavtal för rekryteringstjänster har fattats och arbetet har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2018 Klar
Framtagning av underlag November 2019 Pågående
Annonsering November 2019 Planerad
Utvärdering Mars 2020 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2020 Planerad