Revision- och granskningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2018

Slutdatum: augusti 2019

Diarienummer: 23.3-6836-18

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie på området Revision- och granskningstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2018 Klar
Framtagning av underlag Februari 2019 Pågående
Annonsering Mars 2019 Planerad
Utvärdering Maj 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Juni 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Augusti 2019 Planerad