Revision- och granskningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2018

Slutdatum: augusti 2019

Diarienummer: 23.3-6836-18

Inför en upphandling av ett nytt ramavtalsområde för Revision- och granskningstjänster vill vi samla information från aktörerna på marknaden för dessa tjänster för att på ett tydligt sätt kunna definiera det som ska upphandlas.

Syftet med denna RFI är att få information i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt upphandlingsdokument genom att tillvarata branschens erfarenheter, kunskaper samt få bättre kännedom, dels om marknadens mognad och möjligheter att utveckla nya lösningar.

En RFI är ett sätt för oss att samla information om möjliga lösningar och kravställningsmodeller inom ett eller flera områden inför framtagandet av ett upphandlingsdokument.

RFI:n består av följande dokument:

  1. Information om RFI Revision- och granskningstjänster
  2. RFI Revision- och granskningstjänster

Denna RFI finns möjlig att besvara till och med 23 november 2018. Svaren skickas med e-post till Matilda Sjögren.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2018 Klar
Framtagning av underlag Februari 2019 Pågående
Annonsering Mars 2019 Planerad
Utvärdering Maj 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Juni 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Augusti 2019 Planerad