Till innehåll på sidan

Revision- och granskningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2023

Slutdatum: februari 2024

Diarienummer: 23.3-4613-2023

Nuvarande ramavtal avseende Revision och granskningstjänster löper till och med den 1 mars 2024. Kammarkollegiet har genomfört en förstudie under 2022 för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Mer information finns att läsa i förstudierapporten till höger på denna sida. Upphandlingen planeras genomföras enligt tidplanen nedan.

Välkommen att kontakta Matilda Sjögren, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2023-06-05 t.o.m. 2023-06-19. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2023 Klar
Framtagning av underlag Augusti 2023 Klar
Annonsering - Öppet förfarande September 2023 Pågående
Utvärdering November 2023 Planerad
Tilldelningsbeslut December 2023 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-04-18