Säker förvaring

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2020

Slutdatum: december 2021

Diarienummer: 23.3-12995-20

Nuvarande ramavtal avseende Säker förvaringar löper till och med den 1 december 2021. Statens inköpscentral har beslutat att ny upphandling ska genomföras.

Välkommen att kontakta Mattias Ek, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Juni 2021 Klar
Annonsering September 2021 Klar
Utvärdering Oktober 2021 Pågående
Tilldelningsbeslut Oktober 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal December 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-10-19