Säkerhetsteknik

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2018

Slutdatum: juni 2019

Diarienummer: 23.3-10052-18

Nuvarande ramavtal avseende säkerhetsteknik löper till och med den 31 maj 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Säkerhetsteknik för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Ramavtalsområdet omfattar delområdena Brandskydd, Säkerhetssystem och Konsulter för Säkerhetssystem.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2019-01-23 t.o.m. 2019-02-04. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2018 Klar
Framtagning av underlag Mars 2019 Klar
Annonsering April 2019 Klar
Utvärdering Maj 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2019 Pågående
Planerad start för nya avtal Juni 2019 Planerad