Säkerhetsteknik

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2018

Slutdatum: juni 2019

Diarienummer: 23.3-10052-18

Nuvarande ramavtal avseende säkerhetsteknik löper till och med den 31 maj 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Säkerhetsteknik för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Ramavtalsområdet omfattar delområdena Brandskydd, Säkerhetssystem och Konsulter för Säkerhetssystem

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2018 Klar
Framtagning av underlag Februari 2019 Pågående
Annonsering Februari 2019 Planerad
Utvärdering April 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut April 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Juni 2019 Planerad