Säkerhetsteknik

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2022

Slutdatum: juni 2023

Diarienummer: 23.3-4104-2022

Nuvarande ramavtal avseende Säkerhetsteknik (delområdena säkerhetssystem och konsulter för säkerhetssystem) löper till och med den 19 juni 2023. Statens inköpscentral har genomfört förstudien Säkerhetsteknik för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen påbörjas under maj 2022 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta William Friberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Extern remiss

En extern remiss av delar av upphandlingsdokumenten genomfördes 2022-11-15 t.o.m. 2022-12-02. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Februari 2023 Klar
Annonsering April 2023 Klar
Utvärdering Maj 2023 Klar
Tilldelningsbeslut Juni 2023 Pågående
Planerad start för nya avtal Juni 2023 Planerad
Senast ändrad: 2023-05-04