Tågresor

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2020

Slutdatum: januari 2022

Diarienummer: 23.3-8074-20

Då det idag inte finns något befintligt statligt ramavtal inom området tågresor initierade Statens inköpscentral under våren 2020 en förstudie på området. Syftet med förstudien var att klargöra hur de avropande myndigheternas behov ser ut gällande tågresor och om det i övrigt finns förutsättningar för att upphandla ett ramavtal.

Förstudierapporten färdigställdes i juni och resulterade i ett beslut om att inleda en ramavtalsupphandling av tågresor, arbete med denna upphandling har nu påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2020 Klar
Framtagning av underlag November 2021 Pågående
Annonsering November 2021 Planerad
Utvärdering December 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2022 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-09-10