Tjänstefordon

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2019

Slutdatum: februari 2020

Diarienummer: 23.3-3666-19

Nuvarande ramavtal avseende tjänstefordon löper till och med den 31 oktober 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Tjänstefordon för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 23 januari 2020 fattat tilldelningsbeslut avseende Tjänstefordon 2019.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2019 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2019 Klar
Annonsering December 2019 Klar
Utvärdering December 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2020 Klar
Planerad start för nya avtal Februari 2020 Planerad