Tjänstefordon

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2019

Slutdatum: november 2019

Diarienummer: 23.3-3666-19

Nuvarande ramavtal avseende tjänstefordon löper till och med den 31 oktober 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Tjänstefordon för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2019 Klar
Framtagning av underlag Maj 2019 Pågående
Annonsering Juni 2019 Planerad
Utvärdering September 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Oktober 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal November 2019 Planerad