Tjänstefordon

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2019

Slutdatum: november 2019

Diarienummer: 23.3-3666-19

Nuvarande ramavtal avseende tjänstefordon löper till och med den 31 oktober 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Tjänstefordon för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktut har fattella området.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2019 Klar
Framtagning av underlag Maj 2019 Pågående
Annonsering September 2019 Planerad
Utvärdering November 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2020 Planerad