Till innehåll på sidan

Tjänstefordon

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2023

Slutdatum: februari 2024

Diarienummer: 23.3-3052-2023

Nuvarande ramavtal avseende tjänstefordon löper till och med 2024-02-09.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie avseende tjänstefordon för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Förstudien färdigställdes i februari 2023 och beslut har därefter fattats om att inleda en ny upphandling. Arbete med upphandlingen har påbörjats och planeras genomföras enligt tidsplanen nedan.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2023-05-05 t.o.m. 2023-05-19. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Juni 2023 Klar
Extern remiss Maj 2023 Klar
Annonsering Oktober 2023 Klar
Utvärdering/kvalificering November 2023 Klar
Tilldelningsbeslut December 2023 Pågående
Planerad start för nya avtal Februari 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-10-10