Tolkförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2020

Slutdatum: januari 2022

Diarienummer: 23.3-12000-20

Nuvarande ramavtal avseende Tolkförmedlingstjänster löper som längst till och med den 31 januari 2023.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Tolkförmedlingstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Förstudien färdigställdes i november 2020 och beslut har därefter fattats om att inleda en ny upphandling av tolkförmedlingstjänster. Arbete med upphandlingen har påbörjats och planeras genomföras enligt tidsplanen nedan.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2021-08-30 t.o.m. 2021-09-19. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Oktober 2021 Pågående
Annonsering November 2021 Planerad
Utvärdering Februari 2022 Planerad
Tilldelningsbeslut Februari 2022 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2023 Planerad
Senast ändrad: 2021-09-20