Tolkförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2016

Slutdatum: maj 2018

Diarienummer: 23.3-9066-2016

Nuvarande ramavtal avseende Tolkförmedlingstjänster har, efter maximalt utnyttjande av förlängningsoptioner, löpt ut (2017-10-31).

Kammarkollegiet har genomfört en ny upphandling av tolkförmedlingstjänster. Tilldelningsbeslut meddelades i maj 2018 och har begärts överprövat av två anbudsgivare. Ramavtal kan inte tecknas förrän överprövningsprocessen är klar. Vi uppdaterar på avropa.se när det sker någonting nytt i målen.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2016 Klar
Framtagning av underlag April 2017 Klar
Annonsering December 2017 Klar
Utvärdering Februari 2018 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2018 Överprövad