Tolkförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2020

Slutdatum: februari 2023

Diarienummer: 23.3-12000-20

Nuvarande ramavtal avseende Tolkförmedlingstjänster löper som längst till och med den 31 januari 2023.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Tolkförmedlingstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Förstudien färdigställdes i november 2020 och beslut har därefter fattats om att inleda en ny upphandling av tolkförmedlingstjänster. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Arbete med upphandlingen har påbörjats och planeras genomföras enligt tidsplanen nedan.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2021-08-30 t.o.m. 2021-09-19. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Aktuell status

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Tolkförmedlingstjänster har två ansökningar om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Detta innebär att avtalsspärren förlängs. När ytterligare information finns tillgänglig kommer den att publiceras.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Januari 2022 Klar
Annonsering - Öppet förfarande Mars 2022 Klar
Utvärdering Mars 2022 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2022 Överprövad
Planerad start för nya avtal Februari 2023 Planerad
Senast ändrad: 2023-01-19