Till innehåll på sidan

Tryckeritjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: februari 2024

Slutdatum: december 2024

Diarienummer: 23.3-1280-2024

Nuvarande ramavtal avseende tryckeritjänster löper till och med 2025-05-26. Statens inköpscentral har genomfört förstudien Tryckeritjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten. 

Upphandlingen påbörjas under februari 2024 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan. Välkommen att kontakta Christer Öberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Januari 2024 Klar
Framtagning av underlag Augusti 2024 Pågående
Annonsering September 2024 Planerad
Utvärdering Oktober 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut November 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal Maj 2025 Planerad
Senast ändrad: 2024-02-12