Tryckeritjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2019

Slutdatum: maj 2020

Diarienummer: 23.3-6834-19

Nuvarande ramavtal avseende tryckeritjänster löper till och med den 8 maj 2020.

Ramavtalen för delområdet rangordning kontorstryck och delområdet förnyad konkurrensutsättning har olika löptider. Delområdet rangordning kontorstryck, som utgör en mycket liten del av ramavtalsområdet, kommer från och med 2020-02-23 att bli avtalslöst fram till att nya ramavtal är på plats.

Kammarkollegiet har nu annonserat upphandling avseende tryckeritjänster.

Sista anbudsdag är 4 februari 2020.

Upphandlingsdokumenten nås via denna länk

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag November 2019 Klar
Annonsering Januari 2020 Klar
Utvärdering Februari 2020 Klar
Tilldelningsbeslut Mars 2020 Pågående
Planerad start för nya avtal Maj 2020 Planerad