Till innehåll på sidan

Tryckeritjänster

Nuvarande ramavtal avseende tryckeritjänster löper till och med 2025-05-26.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Maj 2025
Diarienummer: 23.3-1280-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Januari 2024 Klar
Förberedelser Augusti 2024 Pågående
Annonsering Augusti 2024 Planerad
Utvärdering Oktober 2024 Planerad
Tilldelning November 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört förstudien Tryckeritjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten. 

Upphandlingen påbörjas under februari 2024 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

Ramavtalet omfattar kontorstryck, huvudsakliga produktioner, huvudsakliga tjänster och övriga varor och tjänster.

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-06-11