Tryckeritjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2019

Slutdatum: maj 2020

Diarienummer: 23.3-6834-19

Ramavtalsområdet Tryckeritjänster är för närvarande ramavtalslöst med anledning av överprövning.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag November 2019 Klar
Annonsering Januari 2020 Klar
Utvärdering Februari 2020 Klar
Tilldelningsbeslut Mars 2020 Överprövad
Senast ändrad: 2020-11-20