Till innehåll på sidan

AV och distansmöten

Nuvarande ramavtal löper ut 30 juni 2026.

Planerad

Förstudie beräknad start: Maj 2024
Upphandling beräknad start: December 2024

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2024.

Nuvarande ramavtal omfattar varor och tjänster för ljud och bild av olika slag som tillsammans täcker in det totala behovet under en livscykelperiod.

Senast ändrad: 2024-03-27