Till innehåll på sidan

AV och distansmöten

Nuvarande ramavtal löper ut 30 juni 2026.

Förstudie

Beräknad klar:
Diarienummer: 23.2-5366-2024

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området. 

Nyheter Publicerad
Förstudie AV och distansmöten har påbörjats 03 juni 2024

Nuvarande ramavtal omfattar varor och tjänster för ljud och bild av olika slag som tillsammans täcker in det totala behovet under en livscykelperiod.

Senast ändrad: 2024-06-03