Till innehåll på sidan

Cirkulära möbelavtal

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av de befintliga ramavtalen för Cirkulära möbelflöden.

Förstudie

Beräknad klar: Juni 2024
Diarienummer: 23.2-12704-2023

Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Mattias Ek, ansvarig projektledare.

Nyheter Publicerad
Förstudie Cirkulära möbelavtal har påbörjats 20 november 2023

Nuvarande ramavtalsområde omfattar tre delområden och inom detta område kan man anskaffa begagnade möbler, hyra möbler eller avropa cirkulära tjänster. Det är också möjligt att avropa tjänsten avyttring av möbler.

Senast ändrad: 2024-03-22