Till innehåll på sidan

Flygresor inrikes

Nuvarande ramavtal löper till och med den 30 april 2027.

Upphandling

Diarienummer: 23.3- 4058-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Mars 2024 Klar
Förberedelser November 2024 Pågående
Annonsering November 2024 Planerad
Utvärdering Januari 2025 Planerad
Tilldelning Januari 2025 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie avseende Flygresor inrikes för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen påbörjades under april 2024 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

Nuvarande ramavtal gäller för inrikesflyg. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå.

Senast ändrad: 2024-05-20