Till innehåll på sidan

Flyttjänster

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet.

Förstudie

Beräknad klar: Oktober 2024
Diarienummer: 23.2-15163-2023

Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Birgitta Österman, ansvarig projektledare.

Nyheter Publicerad
Förstudie om Flyttjänster har påbörjats 07 februari 2024

Nuvarande ramavtalsområde omfattar bland annat kontorsflytt, bohagsflytt, tungflytt, arkivflytt, tippkörning för avveckling av gods samt flytt av konstföremål.

Senast ändrad: 2024-04-15