Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning

Nuvarande ramavtal  löper till och med den 7 april 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: April 2025
Diarienummer: 23.2-2512-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie December 2023 Klar
Förberedelser Augusti 2024 Pågående
Annonsering Augusti 2024 Planerad
Utvärdering November 2024 Planerad
Tilldelning November 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen påbörjades under februari 2024 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.Extern remiss

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för fordonsförhyrning inbjuder Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument. Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet.

Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande dokument:

  • Bilaga Kommentarsfält
  • Bilaga Prövning, utvärdering och kvalificering
  • Bilaga Tekniska krav -Kravspecifikation gemensamma krav
  • Bilaga Tekniska krav -Kravspecifikation Korttidsförhyrning
  • Bilaga Tekniska krav -Kravspecifikation Långtidsförhyrning
  • Bilaga Avtalsvillkor
  • Bilaga Begäran om sekretess i extern remiss

Ovanstående dokument finns i högerkolumnen. För mer information om den externa remissen, vänligen läs bilaga ”Information om extern remiss”.

Dokumenten hittar du nedan.

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Björnström, ansvarig projektledare. Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2024-04-23.

Nuvarande ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, skåpbil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. 

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-04-09