Till innehåll på sidan

Företagshälsa

Nuvarande ramavtal löper ut den 31 december 2027.

Planerad

Förstudie beräknad start: Juni 2026
Upphandling beräknad start: November 2026

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2026.

Nuvarande ramavtal omfattar tjänster inom områdena proaktiva- och reaktiva tjänster, samt övriga åtaganden och tillhandahållande av mottagning/-ar och vissa efterfrågade kompetenser som ingår i Ramavtalet.

Senast ändrad: 2024-03-25