Till innehåll på sidan

IT-drift

Nuvarande ramavtal löper till och med den 13 november 2024.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: November 2024
Diarienummer: 23.3-5890-2023 och 23.3-10639-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Augusti 2023 Klar
Förberedelser September 2023 Klar
Annonsering Oktober 2023 Klar
Utvärdering April 2024 Klar
Tilldelning Maj 2024 Klar
Inväntar avtalsstart November 2024 Pågående

Statens inköpscentral har genomfört förstudien IT-drift för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen omfattar område Mindre och område Större.

Upphandlingen påbörjas under maj 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-06-26