Till innehåll på sidan

Kaffe- och vattenautomater

Nuvarande ramavtal löper ut den 31 januari 2028.

Planerad

Förstudie beräknad start: Januari 2025
Upphandling beräknad start: Augusti 2026

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2025.

Nuvarande avtal


Nuvarande ramavtalsområde omfattar tre delområden och inom området kan kaffeautomater, vattenautomater och varor till dessa avropas.

Senast ändrad: 2024-04-10