Till innehåll på sidan

Mobiltelefoner

Nuvarande ramavtal löper ut den 11 december 2027.

Planerad

Förstudie beräknad start: Februari 2026
Upphandling beräknad start: Juli 2026

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2026.

Nuvarande ramavtal omfattar mobiltelefoner med tillhörande tillbehör och tjänster.

Senast ändrad: 2024-03-25