Till innehåll på sidan

Programvaror och tjänster

Nuvarande ramavtal inom Programvaror och tjänster löper ut under 2027.

Planerad

Förstudie beräknad start: Januari 2025
Upphandling beräknad start: Oktober 2025

Statens inköpscentral planerar att genomföra en förstudie under 2025.

Nuvarande avtal inom Programvaror och tjänster- Licenser och licenstjänster, Informationsförsörjning och Systemutveckling med flera.

Senast ändrad: 2024-03-25