Till innehåll på sidan

Rakelutrustning

Nuvarande ramavtal avseende Rakelutrustning löper till och med 2025-09-30.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Oktober 2025
Diarienummer: 23.3- 7600-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Juli 2024 Klar
Förberedelser September 2024 Pågående
Annonsering Oktober 2024 Planerad
Utvärdering November 2024 Planerad
Tilldelning December 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten som du hittar under dokument.

Upphandlingen påbörjades under Juni 2024 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

 

Nuvarande ramavtalsområdet omfattas av två delområden dels Rakelprodukter- och tjänster och dels Övrig radiokommunikation.

Senast ändrad: 2024-06-19