Till innehåll på sidan

Rekryteringstjänster

Nuvarande ramavtal löper till och med den 22 november 2024.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: November 2024
Diarienummer: 23.3-11976-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie September 2023 Klar
Förberedelser April 2024 Klar
Annonsering Juni 2024 Klar
Utvärdering September 2024 Pågående
Tilldelning September 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen påbörjades under oktober 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.


Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2024-03-25 till och med 2024-04-12. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Nuvarande ramavtal avser rekrytering av fyra typer av personalkategorier; chefer, IT-chefer och IT-specialister, kontorspersonal, kontorspersonal volymrekrytering och spetskompetens.

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-06-25