Till innehåll på sidan

Resebyråtjänster

Nuvarande ramavtal avseende resebyråtjänster löper till och med 30 april 2024.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Maj 2024
Diarienummer: 23.3- 9790-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie April 2023 Klar
Förberedelser Februari 2024 Klar
Annonsering Februari 2024 Klar
Utvärdering April 2024 Klar
Tilldelning Maj 2024 Överprövad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen planeras genomföras enligt tidplanen ovan.Extern remiss


En extern remiss genomfördes 2023-12-21 t.o.m. 2024-01-12. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Detta ramavtal omfattar ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande statens tjänsteresor i Sverige och utomlands.

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-05-27