Flygresor inrikes

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2018

Slutdatum: april 2019

Diarienummer: 23.3-9033-18

Då ett antal linjer på befintliga ramavtal är avtalslösa efter att två leverantörer, Sparrow Aviation AB och Nextjet Sverige AB har gått i konkurs har Statens inköpscentral beslutat att upphandla aktuella linjer på nytt.

Befintliga ramavtal avseende Flygresor inrikes löper till och med den 31 december 2019 med möjlighet till 24 månaders förlängning. Avsikten är att kommande ramavtal ska ha samma avtalstid som de befintliga.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Oktober 2018 Klar
Framtagning av underlag December 2018 Klar
Annonsering Februari 2019 Klar
Utvärdering Mars 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Mars 2019 Pågående
Planerad start för nya avtal April 2019 Planerad