Flygresor inrikes

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: mars 2021

Diarienummer: 23.3-2635-20

Nuvarande ramavtal avseende Flygresor inrikes löper till och med den 30 november 2021.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Flygresor inrikes för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2020 Klar
Framtagning av underlag Maj 2020 Pågående
Annonsering December 2020 Planerad
Utvärdering Januari 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2021 Planerad