Flygresor inrikes

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: maj 2021

Diarienummer: 23.3-2635-20

Nuvarande ramavtal avseende Flygresor inrikes löper till och med den 30 april 2021.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Flygresor inrikes för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

RFI - Request for information

En RFI genomfördes 22 september t.o.m. 9 oktober. Svarstiden för RFI:n har nu gått ut.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2020 Klar
Framtagning av underlag Maj 2020 Klar
Annonsering December 2020 Klar
Utvärdering Mars 2021 Pågående
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Maj 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-03-25