Kontorsmateriel

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2022

Slutdatum: september 2023

Diarienummer: 23.3- 7205-2022

Nuvarande ramavtal avseende Kontorsmateriel löper till och med den 29 september 2023.

Statens inköpscentral har genomfört förstudien Kontorsmateriel för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen påbörjas under augusti 2022 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan.

Välkommen att kontakta Mattias Ek, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Extern remiss av delar av upphandlingsdokumenten

En extern remiss av delar av upphandlingsdokumenten genomfördes 2023-01-16 t.o.m. 2023-02-10. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Mars 2023 Klar
Annonsering Maj 2023 Klar
Utvärdering Juni 2023 Pågående
Tilldelningsbeslut Augusti 2023 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2023 Planerad
Senast ändrad: 2023-01-24