Kontorsmateriel

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: september 2019

Diarienummer: 23.3-8005-18

Nuvarande ramavtal avseende kontorsmateriel löper till och med den 21 augusti 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Kontorsmateriel för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2018 Klar
Framtagning av underlag April 2019 Pågående
Annonsering April 2019 Planerad
Utvärdering Maj 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Juni 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Augusti 2019 Planerad