Taxitjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2017

Slutdatum: februari 2019

Diarienummer: 23.3.10394-17

Aktuell status

Efter tilldelningsbeslutet den 22 januari 2019 i upphandlingen Taxitjänster har en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Vi väntar fortfarande på dom.

Föregående ramavtal avseende taxitjänster med Mycab är avslutat och ramavtalsområdet är i dagsläget avtalslöst.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2018-06-11 t.o.m. 2018-07-27. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag September 2018 Klar
Annonsering September 2018 Klar
Utvärdering Januari 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2019 Överprövad