Taxitjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2022

Slutdatum: juni 2023

Diarienummer: 23.3- 15934-2022

Nuvarande ramavtal avseende Taxitjänster löper som längst till och med den 2 juni 2023.

Kammarkollegiet avbröt den tidigare upphandlingen avseende taxitjänster med anledning av att det inte inkom några giltiga anbud. Behovet kvarstår dock och Kammarkollegiet kommer nu att göra om upphandlingen. Den nya upphandlingen för Taxitjänster har påbörjats och planeras att genomföras enligt tidplanen nedan.

Extern remiss

En extern remiss av delar av upphandlingsdokumenten genomfördes 2022-12-12 t.o.m. 2023-01-13. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Januari 2023 Klar
Extern remiss Januari 2023 Klar
Annonsering Mars 2023 Klar
Utvärdering/kvalificering Mars 2023 Klar
Tilldelningsbeslut Mars 2023 Överprövad
Senast ändrad: 2023-04-03