Taxitjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2017

Slutdatum: januari 2019

Diarienummer: 23.3.10394-17

Föregående ramavtal avseende taxitjänster med Mycab är avslutat och ramavtalsområdet är i dagsläget avtalslöst. Beräknad avtalsstart för det nya ramavtalet är januari 2019.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2018-06-11 t.o.m. 2018-07-27. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag September 2018 Klar
Annonsering September 2018 Klar
Utvärdering November 2018 Pågående
Tilldelningsbeslut November 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2019 Planerad