Till innehåll på sidan

Bärbara datorer

Nuvarande ramavtal avseende Klienter löper till och med den 30 juni 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Juli 2025
Diarienummer: 23.3. 3262-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Mars 2024 Klar
Förberedelser Maj 2024 Klar
Annonsering Maj 2024 Pågående
Utvärdering December 2024 Planerad
Tilldelning Januari 2025 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen påbörjades under mars 2024 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

Nuvarande ramavtalsområde omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör.

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-05-24