Till innehåll på sidan

Operatörstjänst elektroniska affärsmeddelanden

Nuvarande ramavtal löper ut den 13 april 2027.

Planerad

Förstudie beräknad start: Juli 2025
Upphandling beräknad start: Januari 2026

Statens inköpscentral planerar att genomföra en förstudie under 2025.

Nuvarande ramavtal omfattar tjänster med takpris för kommunikation av elektroniska meddelanden via Peppol-nätverket.

Senast ändrad: 2024-03-25